Tăng giảm font chữ:

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03% doanh thu

Mức phí cùng chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng loại phí này được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 03/01/2020 vừa qua.


Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm (Ảnh minh họa)


Điều 3 Thông tư quy định mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).

- Doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm).

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Doanh nghiệp nộp phí này vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tính theo năm và nộp 02 kỳ. Cụ thể:

- Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, doanh nghiệp nộp phí tính và phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm cho 06 tháng đầu năm (kỳ 1):

Số phí phải nộp = Phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) 06 tháng đầu năm x 0,03%

- Chậm nhất là ngày 30/4 năm sau, doanh nghiệp nộp phí tính và phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm cho năm tài chính trước liền kề (kỳ 2):

Số phí phải nộp = Phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) năm tài chính trước liền kề x 0,03% - Số phí đã nộp kỳ 1.

Mức phí nêu trên được áp dụng từ năm tài chính 2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.


Thùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây