Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Theo đó, hình thức cổ phần hóa của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn theo nguyên tắc Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối của NHTMCPNT qua nhiều giai đoạn với tỷ lệ vốn Nhà nước giảm dần nhưng không thấp hơn 51/% vốn điều lệ. Đó là nội dung Quyết định 1289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/09/2007 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

 

Cũng theo Quyết định này, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (NHTMCPNT) là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Vốn điều lệ của Ngân hàng là 15 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Cơ cấu cổ phần phát hành của NHTMCPNT chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổng khối lượng cổ phần phát hành là 30% vốn điều lệ, trong đó cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tối đa không quá 20%. Giai đoạn 2, phát hành và niêm yết quốc tế không vượt quá 15% vốn điều lệ.

Ngân hàng Ngoại thương được thực hiện việc lựa chọn tối đa là 2 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và việc này phải thực hiện trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu. Nhà đầu tư chiến lược cam kết đầu tư dài hạn, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ít nhất là 5 năm, kể từ ngày NHTMCPNT được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

NHTMCPNT được quản lý một phần tiền thu được từ cổ phần hóa để đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi hoàn thành cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (tên tiếng Việt) được áp dụng mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất nếu không có xung đột với luật pháp Việt Nam; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 

 

. (Luật Việt Nam)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục