Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia từ 2009-2020

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 - 2020 với mục tiêu chiến lược là nâng cao điều kiện sống của người dân đô thị thông qua việc đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô thị. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, đạt 100% các yêu cầu về: tỷ lệ dân cư đô thị được tiếp cận với nước sạch, có nhà vệ sinh kết nối với bể tự hoại, chất thải rắn được thu gom đến nơi quy định, nhà xây tại các khu vực không bảo đảm an toàn và không phù hợp cho sinh sống của người dân được di dời, cải thiện điều kiện nhà ở.

Theo Quyết định nói trên, phạm vi nâng cấp được triển khai tại các đô thị từ loại IV trở lên trên toàn quốc, tập trung cải tạo nâng cấp các khu dân cư thu nhập thấp và các khu vực đô thị chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về nhà ở và khu vực dự báo đến năm 2020 có mật độ xây dựng cao. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn huy động trong nước và quốc tế khác. Trong đó lựa chọn một số đô thị ưu tiên lập dự án nâng cấp đô thị giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 từ nguồn vốn ODA, đặc biệt là nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới theo kế hoạch cụ thể; từ sau năm 2015 giảm dần nguồn vốn vay ODA, huy động đa dạng các loại nguồn vốn khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 

  • LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục