6 nội dung tập trung đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Công văn 2103-CV/BTCTW ngày 05/11/2021 về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021.

Theo đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Nhận diện sâu sắc, đầy đủ các biểu hiện, mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Nội dung kiểm điểm đối với tập thể: Phải kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo Hướng dẫn 21, tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp Ủy, tổ chức Đảng; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…;

- Nội dung kiểm điểm đối với cá nhân: Kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo Hướng dẫn 21; tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình. Kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu;

- Thực hiện nghiêm xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

6 nội dung tập trung đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021
6 nội dung tập trung đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021 (Ảnh minh họa)


- Cấp Ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Nội dung kiểm điểm phải cụ thể, rõ ràng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngay sau kiểm điểm, từng cá nhân, tập thể xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Tổ chức kiểm điểm lại với những tâp thể, cá nhân tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng quy định.

Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, tư vấn.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 245/TB-VPCP ngày 25/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản.