Mới: 5 nội dung đơn vị sự nghiệp công được tự chủ chi

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc phục vụ quản lý Nhà nước.

5 nội dung đơn vị sự nghiệp công được tự chủ chi
Mới: 5 nội dung đơn vị sự nghiệp công được tự chủ chi (Ảnh minh họa)

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng của nguồn tài chính, đơn vị sự nghiệp công được tự chủ quyết định các nội dung chi nêu tại Điều 20 Nghị định này gồm:

- Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương.

  • Trong thời gian chưa ban hành chế độ tiền lương mới theo hướng cải cách thì áp dụng chế độ tiền lương theo mức lương cơ sở, hệ số ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và phụ cấp, tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có).
  • Kể từ ngày áp dụng chế độ tiền lương mới, đơn vị sự nghiệp công áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền lương; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có).

- Chi tiền thưởng: Thực hiện theo chế độ tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Các khoản chi khác nếu có.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Nếu còn thắc mắc về đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục