Nới điều kiện kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Ban Chấp hành Trung ương đã có Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân được xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản có liên quan của Đảng và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp:

+ Có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;

+ Là người có uy tín trong doanh nghiệp và tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

+ Tạo thuận lợi cho các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

- Đối với doanh nghiệp

+ Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội.

Nới điều kiện kết nạp vào Đảng với chủ doanh nghiệp tư nhân (Ảnh minh họa)


Như vậy, so với Hướng dẫn 17-HD/BCHTW, Hướng dẫn 08 không còn yêu cầu các tiêu chuẩn, điều kiện sau đối với doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp có trụ sở chính ổn định, đã có tổ chức Đảng hoặc đã có tổ chức công đoàn;

- Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã đăng ký, ổn định, bảo toàn được vốn, có hiệu quả trong thời gian 03 năm trở lên;

- Không để xảy ra tình trạng đình công do chủ doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động trong thời gian 03 năm trở lên...

Những vấn đề bài viết chưa nêu cụ thể, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục