Nhiều thủ tục về xây dựng được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa

Ngày 09/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BXD công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thực hiện việc nhận hồ sơ và trả kết quả đối với 19 loại thủ tục liên quan đến hoạt động xây dựng, gồm:

- Cấp giấy phép xây dựng cấp đặc biệt;

- Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I;

- Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I;

- Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam…

Nhiều thủ tục về xây dựng được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa

Nhiều thủ tục về xây dựng được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa (Ảnh minh họa)


Cũng theo Danh mục này, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở được tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết tại Bộ phận một cửa, gồm:

- Công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

- Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ;

- Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 09/10/2018.

LuatVietnam

Chủ đề: bộ phận một cửa
Quang cao