Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018

(LuatVietnam) Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Ô tô cũ nhập khẩu phải được kiểm tra từng chiếc; Từ 1/3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước; Người đủ 15 tuổi được dùng thẻ tín dụng, không cần tài sản bảo đảm; Đơn thuốc của trẻ dưới 72 tháng phải ghi thông tin của bố mẹ; Công chức sẽ được đánh giá về tinh thần hợp tác với đồng nghiệp; Thay đổi phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 03/2018.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Không còn quy định lệ phí cấp phép sửa chữa cáp viễn thông trên biển

Ngày 12/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTC, trong đó đáng chú ý là việc bỏ quy định về lệ phí cấp phép hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cáp viễn thông trên biển (đối với loại giấy phép cấp lần đầu, cấp mới) ra khỏi Biểu mức thu lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông ban hành kèm theo Thông tư 273/2016/TT-BTC.

Về phí quyền hoạt động viễn thông, gồm phí thiết lập mạng viễn thông công cộng, dùng riêng; phí thử nghiệm mạng, dịch vụ viễn thông; phí lắp cáp viễn thông trên biển vẫn áp dụng theo quy định hiện hành, dao động từ 100 triệu đồng - 5 tỷ đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Giảm phí thẩm định cấp GCN vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản, có hiệu lực từ ngày 15/03/2018.

Cụ thể, từ ngày 15/03/2018, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu giảm còn 470.000 đồng + Số  lượng mẫu x 80.000 đồng/mẫu; trong khi theo quy định hiện hành, mức phí này được xác định bằng 500.000 đồng + Số lượng mẫu x 90.000 đồng/mẫu.

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản trong trường hợp đăng ký lại/gia hạn cũng giảm xuống còn 500.000 đồng/lần/sản phẩm, thay vì 530.000 đồng/lần/sản phẩm như trước đây.

BẢO HIỂM

Chỉ cấp 1 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho mỗi lần khám bệnh

Theo Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, mỗi lần khám người bệnh chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Nếu nghỉ dài hơn 30 ngày ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên Giấy chứng nhận đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Bên cạnh đó Thông tư cũng có quy định cụ thể về các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 01 lần; bao gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn; Các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự phục vụ được nhu cầu sinh hoạt, cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

Tiền thuê đất xác định theo giá đất tại thời điểm gia hạn

Thông tư 11/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/03/2018 quy định, khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất thì tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được gia hạn.

Đối với người được Nhà nước cho thuê đất đang sử dụng nhà, đất tại công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu Nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà không tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho từng đối tượng đang sử dụng, số tiền thuê đất phải nộp được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân với diện tích sàn sử dụng của từng đối tượng và áp dụng từ ngày 01/07/2017.

Cũng theo Thông tư, nhà đầu tư đã chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt trước ngày 01/07/2004 và được Nhà nước cho thuê đất từ ngày 01/07/2004 trở về sau thì được trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo phương án đã được phê duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất đã nộp và không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm do đo đạc lại

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được quy định như sau: Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2018.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Người đủ 15 tuổi được dùng thẻ tín dụng, không cần tài sản bảo đảm

Nhiều quy định mới về thẻ ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 03/03/2018.

Trước tiên, Thông tư quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước; trước đây, đối tượng này cần phải có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ mới được sử dụng các loại thẻ này. Người từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước; thay vì được sử dụng thẻ trả trước, thẻ ghi nợ không được thấu chi như trước đây.

Về hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, Thông tư chỉ rõ: Một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày. 

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018

Người đủ 15 tuổi được dùng thẻ tín dụng, không cần tài sản bảo đảm

Chủ rừng cá nhân được dùng toàn bộ tiền dịch vụ môi trường rừng

Theo Thông tư 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

Đối với chủ rừng là tổ chức không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện tích, phần diện tích còn lại chủ rừng tự bảo vệ thì toàn bộ số tiền nhận được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được coi là nguồn thu của chủ rừng, được tự quản lý, sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/03/2018.

Tạm ứng ngân quỹ Nhà nước phải hoàn trả chậm nhất ngày 31/12

Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTC quy định, UBND tỉnh được tạm ứng ngân quỹ Nhà nước nhưng phải cam kết sử dụng đúng mục đích và phải hoàn trả chậm nhất vào ngày 31/12  của năm phát sinh đề nghị tạm ứng và các cam kết khác.

Cũng theo Thông tư này, UBND cấp tỉnh tạm ứng ngân quỹ Nhà nước phải thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng với mức áp dụng thống nhất là 0,21%/tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán; chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước quá hạn bằng 150% mức chi phí sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/03/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

Ô tô cũ nhập khẩu phải được kiểm tra từng chiếc

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 10/01/2018 tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT.

Theo quy định mới, ô tô đã qua sử dụng phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe; riêng ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra đối với từng lô xe nhập khẩu. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện ô tô đã qua sử dụng có sự thay đổi từ nước ngoài về một số thông số kỹ thuật hoặc kết cấu so với xe xuất xưởng ban đầu của nhà sản xuất thì doanh nghiệp nhập khẩu phải xuất trình các tài liệu của cơ quan quản lý phương tiện nước ngoài với xe đã thay đổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Bãi bỏ quy định chính sách tài chính với Khu kinh tế cửa khẩu

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

Các chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg bao gồm: Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu; Không áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào, tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu…

Các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư… hoặc đang được hưởng mức ưu đãi tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg vẫn được tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Y TẾ-SỨC KHỎE

Bệnh viện phát thuốc hàng ngày, bệnh nhân phải ký nhận

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Cụ thể, bệnh viện phải công khai thuốc dùng hàng ngày cho từng người bệnh điều trị nội trú bằng cách thông báo cho người bệnh trước khi dùng thuốc, đồng thời yêu cầu người bệnh hoặc người thân ký nhận vào Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày. Phiếu này được kẹp đầu giường bệnh hoặc cuối giường bệnh.

Trường hợp chuyển tuyến, bệnh viện phải chuyển các phim chẩn đoán hình ảnh kèm theo các giấy, phiếu chuyển viện tương ứng với phim được chuyển và lưu cùng hồ sơ bệnh án.

Thông tư này được ban hành ngày 29/12/2017; có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Đơn thuốc của trẻ dưới 72 tháng phải ghi thông tin của bố mẹ

Theo Thông tư 52/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2018, đơn thuốc điều trị ngoại trú cho trẻ dưới 72 tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vào đơn thuốc.

Cũng theo Thông tư này, cơ sở bán lẻ thuốc phải lưu bản chính hoặc bản sao đơn có kê thuốc kháng sinh, kháng virus hoặc lưu thông tin về đơn có kê thuốc kháng sinh, kháng virus, gồm: Tên, địa chỉ cơ sở khám, chữa bệnh; Tên người kê đơn, người bệnh; Tên thuốc… trong 01 năm. Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất không dùng hoặc sử dụng không hết phải trả lại cho nơi đã cấp hoặc bán thuốc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018

Đơn thuốc của trẻ dưới 72 tháng phải ghi thông tin của bố mẹ

Dữ liệu khám, chữa bệnh phải được gửi ngay khi kết thúc đợt điều trị

Nội dung này được đưa ra tại Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cụ thể, cơ sở khám, chữa bệnh phải gửi dữ liệu điện tử về khám, chữa bệnh lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú của người bệnh. Đồng thời, phải kiểm tra, đối chiếu, xác thực các dữ liệu này trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc khám, chữa bệnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Tỷ lệ hao hụt thuốc được thanh toán là 0,1%

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 55/2017/TT-BYT quy định tỷ lệ hao hụt tối đa được thanh toán của các mặt hàng thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với tổng giá trị thuốc sử dụng tại năm quyết toán là 0,1%.

Trong đó, các trường hợp thuốc được thanh toán hao hụt gồm: Thuốc cấp cứu, chống độc, thuốc hiếm bắt buộc phải dự trữ bị quá hạn sử dụng được thanh toán chi phí hao hụt đối với số lượng thuốc bị quá hạn trong công đoạn dự trữ, bảo quản tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thuốc bị hỏng, vỡ trong công đoạn dự trữ, bảo quản, vận chuyển… do nguyên nhân khách quan; Thuốc bị hao hụt trong quá trình pha chế, phân chia liều trước khi cấp phát cho người bệnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

Dự thầu qua mạng, nhà thầu phải được ngân hàng bảo lãnh

Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành. Việc bảo lãnh dự thầu có thể thực hiện qua mạng (đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia), hoặc nhà thầu scan thư bảo lãnh của ngân hàng, đính kèm khi nộp hồ sơ dự thầu và cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu (với những ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Ngoài ra, file do bên mời thầu, nhà thầu đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải có định dạng word, excel, PDF, CAD, các định dạng ảnh, phông chữ thuộc bảng mã Unicode. Đồng thời, file không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không có mật khẩu.

Trên đây là nội dung quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày

Theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT, việc cung cấp các thông tin về đấu thầu như: Thông tin về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng; Hủy thầu; Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu… phải được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoặc văn bản phê duyệt, ban hành các thông tin đó.

Đối với các thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, được cung cấp trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày quyết định xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành. Riêng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo hủy thầu, thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải được thực hiện theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và phải đảm bảo các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

CHỨNG KHOÁN

Dữ liệu giao dịch chứng khoán điện tử phải được lưu trữ từ 10 năm

Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 quy định, các chứng từ, phiếu lệnh, dữ liệu điện tử và ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng phải được lưu trữ ít nhất 10 năm ở dạng nguyên bản.

Cũng theo Thông tư này, công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải trang bị máy chủ chuyên dùng, không sử dụng máy tính cá nhân làm máy chủ và không sử dụng chung với máy chủ của các đơn vị hoặc công ty khác.

Với công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua điện thoại, phải trang bị hệ thống tổng đài có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi và có dự phòng; mọi cuôc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TNMT: Ưu tiên nữ dưới 45 tuổi

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư 77/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017.

Theo đó, tuổi bổ nhiệm lần đầu ưu tiên những người dưới 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ, có thời gian công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ 05 năm trở lên (cộng dồn).

Về trình độ, người được xem xét bổ nhiệm các chức danh này phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về tài nguyên và môi trường hoặc chuyên ngành khác có liên quan nhưng phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực được giao phụ trách; tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Công chức sẽ được đánh giá về tinh thần hợp tác với đồng nghiệp

Đây là một trong những nội dung đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BNV, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Cụ thể, sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, cán bộ, công chức sẽ được đánh giá về hiệu quả sau bồi dưỡng với các nội dung đánh giá như: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Kỹ năng giải quyết vấn đề được nâng lên; Tính chủ động, tích cực và trách nhiệm trong công việc; Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

Việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Kỷ luật công chức được cử đi học mà tự ý bỏ học

Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định, sẽ kỷ luật đối với cán bộ, công chức được cử đi học ở nước ngoài nhưng không chấp hành quy định của đoàn, bỏ học không có lý do; vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc pháp luật của nước sở tại; không chấp hành các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật phát ngôn, giữ bí mật của Nhà nước; về nước không đúng thời hạn; không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

Cũng theo Thông tư này, chậm nhất sau 15 ngày từ ngày về nước, các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học phải gửi báo cáo về cơ quan quyết định thành lập đoàn; cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong báo cáo phải thể hiện rõ những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu trong quá trình được học ở nước ngoài và đề xuất vận dụng vào công tác chuyên môn, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị đang công tác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Từ 1/3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước

Đây là nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Cụ thể, Thông tư quy định tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ; đối với thuê bao trả sau, không được vượt quá 50%. Như vậy, từ thời điểm 01/03/2018, các nhà mạng chỉ được khuyến mại đến tối đa 20% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả trước và tối đa 50% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả sau.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018

Từ 1/3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước

CHÍNH SÁCH

Hỗ trợ đến 8 tỷ đồng đóng mới tàu khai thác hải sản

Theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP, Nhà nước sẽ hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu cho chủ tàu đóng mới và sở hữu tàu khai thác, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản (tàu vỏ thép) có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV; đối với đóng mới tàu cá có công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, mức hỗ trợ tối đa 08 tỷ đồng/tàu.

Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước cũng sẽ hộ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên; 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu hàng năm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/03/2018.

HÀNH CHÍNH

Có từ 300 hộ gia đình trở lên mới được thành lập tổ dân phố

Đây là nội dung mới của Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Cụ thể, ở vùng đồng bằng, phải có từ 500 hộ gia đình trở lên và ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 300 hộ gia đình trở lên mới được thành lập tổ dân phố; trong khi trước đây chỉ yêu cầu có 250 hộ ở vùng đồng bằng, 150 hộ ở vùng núi, hải đảo. Đối với thôn, ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên.

Để được thành lập mới, tổ dân phố, thôn cần có cơ sở hạ tầng thiết yết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt

Theo Quyết định 05/2018/QĐ-TTg, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện đóng vai trò là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kĩ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý Nhà nước.

Học viện có 17 đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở; Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính; Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự; Tạp chí Quản lý Nhà nước… Học viện được lãnh đạo bởi Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; Giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/03/2018.

Ngoài ra, còn có quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Công bố hệ thống 84 chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên, môi trường; Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất; Phải hoàn trả chi phí thăm dò mới được cấp phép khai thác khoáng sản; Danh mục giống vật nuôi được kinh doanh tại Việt Nam… cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 03/2018.

Khách hàng của LuatVietnam có thể xem thêm Danh sách các văn bản có hiệu lực trong tháng 03/2018 tại đây.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.