Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2018

(LuatVietnam) Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Quy định mới về khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Học sinh được tư vấn tâm lý qua email, facebook; Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương như biên chế; Doanh nghiệp logistics phải bồi thường cho khách hàng đến 500 triệu… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2018.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Quy định mới về khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Theo Nghị định này, phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người (trước đây là 01 triệu đồng/tháng/người) để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định về BHXH, BHYT trích nộp cho các quỹ cho tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nghị định cũng quy định cụ thể về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Theo đó, cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Cơ quan thuế giám sát doanh nghiệp casino qua camera

Từ 12/02/2018, việc quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino sẽ được áp dụng theo Thông tư 146/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư này nhấn mạnh, việc quản lý thuế tại doanh nghiệp casino được thực hiện bằng hình thức quản lý trực tiếp tại điểm kinh doanh hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera.

Doanh nghiệp casino phải theo dõi mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước bằng phần mềm máy tính và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu. Định kỳ hàng tháng, thông tin của Phiếu tổng hợp doanh thu sẽ được chuyển đến cơ quan thuế cùng với thời gian nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài qua mạng

Theo Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp được thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên website csdl.dolab.gov.vn.

Trước tiên, doanh nghiệp đăng nhập vào website trên bằng tài khoản đã được cấp, truy cập vào mục “Cấp mới giấy phép” để cập nhật đầy đủ thông tin vào tờ khai; upload hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Trong 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép trả lời trên website về việc hồ sơ của doanh nghiệp là phù hợp hoặc chưa phù hợp, trường hợp chưa phù hợp sẽ nêu rõ lý do và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung giấy tờ.

Kết quả cấp giấy phép được hiển thị trên website csdl.dolab.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

Bỏ quy định về đăng ký nhập khẩu máy móc với nhà thầu ngoại

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 35/2017/TT-BCT bãi bỏ quy định về việc đăng ký Danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Trước đó, Thông tư 53/2015/TT-BCT yêu cầu nhà thầu nước ngoài đã có Giấy phép hoạt động xây dựng và đã ký hợp đồng thầu phải đăng ký danh mục nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, các thiết bị toàn bộ và đồng bộ cho công trình...

Thông tư 35/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

ĐẦU TƯ

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Nghị định 04/2018/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ có có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Nghị định này cho thấy, các dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. Riêng các dự án có quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm.

Về đất đai, miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu công nghệ cao; Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao; Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, công viên sử dụng công cộng trong Khu công nghệ cao…

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

Thủ tục rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 133/2017/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Cụ thể, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt trong 01 ngày vượt mức quy định thì trước ít nhất 01 ngày làm việc, các đơn vị này phải sử dụng tài khoản đăng nhập để truy cập vào Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, nhập đầy đủ các thông tin trên Thông báo nhu cầu rút tiền mặt gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

Trường hợp phù hợp, Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước sẽ gửi thông báo phản hồi về việc ghi nhận Thông báo nhu cầu rút tiền mặt của đơn vị; Trường hợp kiểm tra không phù hợp sẽ thông báo phản hồi, nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận để đơn vị được biết và hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

Tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn năm 2018 lên 45%

Theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 12/02/2018, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình như sau:

Năm 2018: Với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 45%; với tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%;

Từ năm 2019: Với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 40%; với tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

Cũng theo Thông tư này, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh tối đa 30% so với tổng nợ phải trả bình quân của tháng liền kề trước đó; với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 10%.

Chi hoa hồng cho đại lý xổ số không quá 15% doanh thu

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 138/2017/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

Cụ thể, doanh nghiệp xổ số có trách nhiệm chi hoa hồng cho các đại lý với mức tối đa không được vượt quá 15% doanh thu, đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải chi ủy quyền trả thưởng cho đại lý với mức tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý đã thanh toán theo ủy quyền.

Bên cạnh đó, hàng năm, doanh nghiệp xổ số tại miền Bắc và miền Trung phải chi cho công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả tối đa không quá 1% doanh thu; với doanh nghiệp tại miền Nam và Vietlott là 0,1%.

XÂY DỰNG

Nhà 9 tầng trở lên phải dùng 80% vật liệu không nung

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Thông tư 13/2017/TT-BXD, các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

Bên cạnh đó, công trình xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung; Tại các tỉnh còn lại, phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

Nhà nước khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Tại Thông tư 01/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/02/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh thuộc 04 nhóm: Kinh tế; Môi trường; Xã hội và Thể chế.

Đáng chú ý là các chỉ tiêu: Tỷ lệ thất thoát nước sạch; Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; Tỷ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp; Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố; Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch…

Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế nhưng giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

THƯƠNG MẠI

DN logistics phải bồi thường cho khách hàng đến 500 triệu

Mức bồi thường của doanh nghiệp logistics với khách hàng là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 163/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Cụ thể, trường hợp pháp luật liên quan có quy định về giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp logistics thì thực hiện theo quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định thì trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp logistics với khách hàng do hai bên thỏa thuận.

Trường hợp doanh nghiệp logistics và khách hàng không có thỏa thuận thì thực hiện như sau: Nếu khách hàng không thông báo trước về trị giá hàng hóa thì doanh nghiệp logistics phải bồi thường tối đa 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường; Nếu khách hàng đã thông báo trước, mức bồi thường của doanh nghiệp logistics không vượt quá trị giá của hàng hóa đó.

Y TẾ-SỨC KHỎE

11 loại thiết bị y tế được mua, bán như hàng hóa thông thường

Danh mục các thiết bị y tế được mua, bán như hàng hóa thông thường và không phải công bố đủ điều kiện mua bán đã được Bộ Y tế quy định tại Thông tư 46/2017/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Cụ thể, Danh mục này gồm 11 loại thiết bị, gồm: Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro tự xét nghiệm thuộc loại B; Máy đo huyết áp cá nhân; Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đo đường huyết cá nhân; Máy xông khí dung; Băng y tế cá nhân; Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Bao cao su; Màng phim tránh thai; Gel/dung dịch bôi trơn; Chườm nóng/lạnh sử dụng điện.

Phải hỏi kỹ tiền sử dị ứng thuốc của bệnh nhân trước khi kê đơn

Bộ Y tế đã có hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ tại Thông tư 51/2017/TT-BYT, trong đó phản vệ được hiểu là một phản ứng dị ứng, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Bộ Y tế nhấn mạnh: Các cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ, nhân viên y tế không được kê đơn thuốc, chỉ định dùng thuốc khi đã biết rõ gây phản vệ cho người bệnh; Trước khi kê đơn thuốc, phải hỏi kỹ tiền sử dị ứng thuốc của người bệnh; Tất cả thông tin liên quan đến dị ứng phải được ghi vào sổ khám bệnh, bệnh án, giấy ra viện, giấy chuyển viện.

Đồng thời, chỉ định đường dùng thuốc phù hợp nhất cho người bệnh, chỉ tiêm khi không sử dụng được đường dùng khác. Tất cả các trường hợp phản vệ phải được báo cáo về Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Trường dạy nghề phải tự đánh giá chất lượng mỗi năm 1 lần

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề phải tự đánh giá chất lượng định kỳ mỗi năm 01 lần.

Việc tự đánh giá chất lượng đảm bảo có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của cơ sở dạy nghề; Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và các hướng dẫn liên quan; Thực hiện đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo tại tất cả phân hiệu, chi nhánh…

Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nội bộ cơ sở dạy nghề và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.

Trên đây là nội dung của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ 01/02/2018.

Học sinh được tư vấn tâm lý qua email, facebook

Tại Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 02/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.

Theo đó, học sinh trong các trường phổ thông sẽ được tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên; Tư vấn kỹ năng ứng xử, phòng, chống bạo lực và xâm hại; Tư vấn khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè; Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp…

Hình thức tư vấn bao gồm: Tư vấn trực tiếp tại phòng tư vấn hoặc qua trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và phương tiện thông tin truyền thông khác; Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, diễn đàn…

Sinh viên hệ vừa học vừa làm được đào tạo tại doanh nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 12/02/2018, Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về hình thức đào tạo vừa học vừa làm.

Thông tư nêu rõ, Nhà nước khuyến khích tổ chức cho sinh viên hệ vừa học vừa làm học lý thuyết tại trường và học thực hành hoặc học tích hợp lý thuyết với thực hành tại doanh nghiệp. Khuyến khích các cơ sở dạy nghề thu hút người có tay nghề cao tham gia giảng dạy, kiểm tra, đánh giá việc học tập của người học.

Thời gian tổ chức giảng dạy được thực hiện linh hoạt (sáng, chiều, tối vào các ngày làm việc trong tuần hoặc cuối tuần) theo nhu cầu người học nhưng phải đảm bảo được yêu cầu về nội dung của chương trình đào tạo.

Những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Danh mục này bao gồm các ngành, nghề như: Kỹ thuật điêu khắc gỗ, Điêu khắc; Nghệ thuật biểu diễn dân ca, chèo, tuồng, cải lương, múa dân gian dân tộc, dân ca quan họ; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Chế biến mủ cao su; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Xây dựng cầu đường; Kiểm lâm; Kiểm ngư; Xử lý rác thải…

Danh mục được sử dụng làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo những ngành, nghề này.

Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương như biên chế

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Theo đó, giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) dạy hợp đồng trong định mức giáo viên đã được phê duyệt ở các trường mầm non công lập nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV trở lên thì được ký hợp đồng lao động, xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV.

Giáo viên mầm non trường dân lập, tư thục (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) cũng được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Tiêu chí công nhận chứng chỉ CNTT do nước ngoài cấp

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Theo đó, các tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin (CNTT) do tổ chức nước ngoài cấp bao gồm: Chứng chỉ được cấp bởi tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ CNTT ở Việt Nam hoặc có đại diện ủy quyền tại Việt Nam; Chứng chỉ phải được ít nhất hai tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có trụ sở tại nước phát triển công nhận bằng văn bản.

Ngoài ra, việc công nhận chứng chỉ còn phải được xét dựa trên các tiêu chí về: Khung chương trình, khung giáo trình; Đề thi; Phần mềm thi; Quy trình thi và cấp chứng chỉ…

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

6 trường hợp phải trưng cầu giám định trong vụ án tham nhũng

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định cụ thể về 06 trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng.

Trong đó có: Khi cần xác định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, hàng hóa, hàng giả, hàng thật, hàng cấm; Khi cần xác định tính chính xác của các dụng cụ cân, đo, đong, đếm và các máy móc, thiết bị khác; Khi cần xác định hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư; Khi cần xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, đất đai…

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

HÀNG HẢI

Thu giá dịch vụ cảng biển cao hơn quy định, phạt đến 30 triệu

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Cụ thể, hành vi cung cấp dịch vụ tại cảng biển không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định sẽ bị phạt tiền từ 25 - 30 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định này, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng với hành vi bơi lội hoặc làm mất trật tự công cộng trong khu vực cảng. Với hành vi hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc hoặc hành vi vô ý có thể gây cháy, nổ trên tàu thuyền, mức phạt tiền từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có quy định về bảo vệ công trình hàng hải; Sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước; Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính; Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu… cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 02/2018.

Khách hàng của LuatVietnam có thể xem thêm Danh sách các văn bản có hiệu lực trong tháng 02/2018 tại đây.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục