Năm 2020, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho Công an xã chính quy

Ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Năm 2020, giao nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cho Công an xã chính quy

Giao nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy cho Công an xã chính quy (Ảnh minh họa)

Thủ tướng giao Bộ Công an chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, khu vực trọng điểm bảo đảm về quân số, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy (hoàn thành trong năm 2020).

Đồng thời, chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong Quý I năm 2021).

Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, cần kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nghiên cứu, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách thu hút cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy, đặc biệt là lái xe và những người trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy yên tâm phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Tình Nguyễn
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục