Quy hoạch TP. HCM: Định hướng chuyển đổi các huyện thành quận, thành phố

Ngày 26/05/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 642/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch TP. HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ lập Quy hoạch TP. HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nội dung:

- Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với hội nhập quốc tế và các cam kết mà Việt Nam đã tham gia.

- Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng TP. HCM, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành, các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn và tăng cường liên kết vùng; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh.

- Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực nhằm chuyển đổi các huyện thành các quận, thành phố trực thuộc Thành phố.

nhiem vu lap quy hoach tp. hcm
Nhiệm vụ lập Quy hoạch TP. HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Ảnh minh họa)

- Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển cân bằng giữa kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

- Ứng dụng công nghệ, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

- Việc lập quy hoạch phải gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù đang được Trung ương áp dụng cho Thành phố, việc tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố; đề xuất được các cơ chế, chính sách mới, các mô hình phát triển mới cần được Trung ương thông qua để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Việc lập Quy hoạch phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Nếu vẫn còn thắc mắc, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục