Hướng dẫn tiếp nhận tài trợ của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa

Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 13/11/2020.

Cụ thể, tại Điều 4 Thông tư này quy định các hình thức tiếp nhận, tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác như sau:

- Tài trợ, đóng góp bằng tiền: Nhà tài trợ, bên đóng góp thực hiện chuyển khoản tiền tài trợ, đóng góp bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ cho Quỹ thông qua tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại.

- Đối với tài trợ, đóng góp bằng hiện vật:

+ Nhà tài trợ, bên đóng góp chuyển giao cho Quỹ các hiện vật như máy móc, trang thiết bị, phương tiện giao thông, đất đai, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng.

+ Giá trị của hiện vật tài trợ, đóng góp cho Quỹ phải được quy đổi ra tiền là đồng Việt Nam, được thể hiện tại văn kiện, hồ sơ nhận tài trợ, đóng góp.

Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp (Ảnh minh họa)


Đối với hiện vật là tài sản có nguyên giá trên thị trường từ 500 triệu đồng trở lên, Quỹ phải thuê tổ chức thẩm định giá định giá tài sản. Thời điểm định giá không quá 06 tháng tính đến thời điểm lập hồ sơ phê duyệt tài trợ, đóng góp,

- Đối với khoản đóng góp phải hoàn trả: Quỹ thực hiện hoàn trả theo thỏa thuận đã ký kết giữa các bên.

- Đối với uỷ thác: Bên uỷ thác sẽ chuyển khoản tiền ủy thác bằng đồng Việt Nam hoặc đô-la Mỹ cho Quỹ thông qua tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại.

Quỹ thực hiện hoàn trả cho bên uỷ thác theo thỏa thuận ủy thác đã ký kết giữa các bên.

Thông tư 08/2020/TT-BKHDT có hiệu lực kể từ 15/01/2021.

>> Bộ Tư pháp đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục