Nhận “sổ đỏ” sau 50 ngày nộp hồ sơ hợp lệ

(LuatVietnam) Ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP. Nghị định này quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận); điều kiện ủy quyền cấp giấy chứng nhận; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận. Theo Nghị định này, người quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở tài nguyên và môi trường (văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh); người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện (văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện); người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND xã, thị trấn khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.
Trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, người đề nghị cấp lại nộp một bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có thẩm quyền, hồ sơ gồm có: đơn đề nghị; giấy tờ xác nhận việc mất giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy; giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã.
Về thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, Nghị định này quy định như sau: không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu; không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất và không quá 20 ngày làm việc đối với các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận khác.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009. Bãi bỏ các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các văn bản pháp luật có liên quan.
  • LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chênh lệch tỷ giá được phân bổ tối đa 05 năm

Chênh lệch tỷ giá được phân bổ tối đa 05 năm

Chênh lệch tỷ giá được phân bổ tối đa 05 năm

Quy định này vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật (không áp dụng đối với các doanh nghiệp chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ) theo nguyên tắc: toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (của doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh, vừa có hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản) được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.

Bổ sung hạn ngạch nhập khẩu đường thêm 10 ngàn tấn

Bổ sung hạn ngạch nhập khẩu đường thêm 10 ngàn tấn

Bổ sung hạn ngạch nhập khẩu đường thêm 10 ngàn tấn

Ngày 15/10/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BCT bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009 (lần thứ hai trong năm 2009) theo Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 09/12/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009.

Chủ đầu tư được lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Chủ đầu tư được lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Chủ đầu tư được lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Quy định này được nêu tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Theo Nghị định này, căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, có thể thực hiện việc sơ tuyển nhà thầu nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân nếu xét thấy tư vấn cá nhân có thể đảm nhiệm được công việc một cách độc lập mà không cần phải nhiều chuyên gia hoặc sự hỗ trợ chuyên môn từ cá nhân hay tổ chức khác hoặc việc sử dụng tư vấn cá nhân là có lợi.

Sau 10 ngày mới được tăng tiếp giá bán lẻ xăng dầu

Sau 10 ngày mới được tăng tiếp giá bán lẻ xăng dầu

Sau 10 ngày mới được tăng tiếp giá bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn và có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá. Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc: