Nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK lớp 2 từ 15/11/2020

Đây là nội dung thuộc Thông báo 1391/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 03/11/2020 quy định về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông như sau:

- Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo Điều 17 quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

- Điều kiện là các tổ chức, cá nhân biên soạn sách có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 18 quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

- Mẫu đơn đề nghị thẩm định như quy định tại Thông tư số 33/2017.

Nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK lớp 2 từ 15/11/2020
Nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK (Ảnh minh họa)


Thời gian nhận hồ sơ từ 15/11/2020 đến hết 30/11/2020.

Cách thức gửi hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm).

Thời hạn giải quyết:

Một bản mẫu sách giáo khoa được thẩm định nhiều nhất 02 (hai) vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 (năm) ngày. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng các quy định tại Thông tư 33/2017 thì gửi trả lại đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục