Nhận chuyển nhượng giấy phép hoạt động khoáng sản phải nộp 50% lệ phí cấp phép

(LuatVietnam) Quy định này được nêu tại Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính. Theo Thông tư này, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và độc quyền thăm dò khoáng sản phải nộp lệ phí. Cụ thể, đối với hoạt động khảo sát là 02 triệu đồng/giấy phép; đối với hoạt động thăm dò, nếu diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha mức thu là 04 triệu đồng/giấy phép, từ 100 ha đến 50.000 ha mức thu là 10 triệu đồng/giấy phép, trên 50.000 ha mức thu là 15 triệu đồng/giấy phép; đối với hoạt động chế biến khoáng sản, mức thu là 10 triệu đồng/giấy phép; khai thác tận thu, mức thu là 05 triệu đồng/giấy phép. Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên.

Mức thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản được quy định như sau: năm thứ nhất là 50.000 đồng/ha/năm, năm thứ hai là 80.000 đồng/ha/năm, năm thứ ba và thứ tư trở đi là 100.000 đồng/ha/năm. Trường hợp trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích độc quyền thăm dò khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì không phải nộp lệ phí độc quyền thăm dò đối với thời gian còn lại kể từ ngày giấy phép thăm dò chấm dứt hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 18/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

 

  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Phụ cấp trách nhiệm cho giám định viên tư pháp

Phụ cấp trách nhiệm cho giám định viên tư pháp

Phụ cấp trách nhiệm cho giám định viên tư pháp

Ngày 17/9/2009, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BTP quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp. Chế độ này được áp dụng đối với giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự là người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp đối với các đối tượng nói trên là 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng 2710

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng 2710

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng 2710

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 180/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 ban hành kèm theo Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Cho sinh viên thuê nhà ở được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Cho sinh viên thuê nhà ở được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Cho sinh viên thuê nhà ở được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 14/9/2009, Bộ Tài chính có Thông tư số 181/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/4/2009: số 65/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; số 66/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để cho thuê đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp; số 67/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được tính vào chi phí xác định thuế TNDN

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được tính vào chi phí xác định thuế TNDN

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được tính vào chi phí xác định thuế TNDN

Ngày 10/9/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 177/2009/TT-BTC hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Theo đó, các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.