Nguyên đơn có thể phải trả phí thuê luật sư cho bị đơn

Đây là nội dung được nêu tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019.

Theo đó, tổ chức, cá nhân là bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu được kết luận không thực hiện hành vi xâm phạm thì có thể yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư và các chi phí khác.

Ngoài ra, nếu tổ chức, cá nhân lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì có thể bị buộc phải bồi thường cho những thiệt hại này. Trong đó có chi phí hợp lý để thuê luật sư.

thanh toán phí luật sư
Nguyên đơn có thể phải trả phí thuê luật sư cho bị đơn (Ảnh minh họa)


Bên cạnh đó, mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bị đơn gây ra cho nguyên đơn được xác định dựa vào:

- Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền công với khoản lợi nhuận bị đơn đã thu được do hành vi này;

- Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với quy định của pháp luật;

- Do Tòa án ấn định nhưng không quá 500 triệu đồng;

Mặt khác, đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp hiện không chỉ được nộp bằng văn bản ở dạng giấy cho cơ quan quản lý nhà nước mà còn có thể nộp ở dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.

Luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục