Người nghỉ hưu được tăng 12,3% lương và trợ cấp từ 01/5/2010

(LuatVietnam) Từ ngày 01/5/2010, tăng thêm 12,3% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng. Điều này được quy định tại Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ. Theo Nghị định này, các đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp gồm có: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hương lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2010. Các đối tượng nêu trên được tính hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2010.

  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tăng lương tối thiểu chung lên 730.000 đồng/tháng

Tăng lương tối thiểu chung lên 730.000 đồng/tháng

Tăng lương tối thiểu chung lên 730.000 đồng/tháng

Theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2010 là 730.000 đồng/tháng. Mức lương này được áp dụng đối với: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức, quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Thẩm quyền của Văn phòng sử dụng đất các cấp

Thẩm quyền của Văn phòng sử dụng đất các cấp

Thẩm quyền của Văn phòng sử dụng đất các cấp

(LuatVietnam)Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Theo Thông tư này, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) và huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Các trường hợp được ưu tiên tuyển dụng công chức

Theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, các đối tượng sau đây được ưu tiên trong tuyển dụng công chức: anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi hoặc xét tuyển;…

7 trường hợp sinh con thứ ba không phạm luật

7 trường hợp sinh con thứ ba không phạm luật

7 trường hợp sinh con thứ ba không phạm luật

Theo quy định tại Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ, có 7 trường hợp sinh con thứ ba mà không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con, đó là các trường hợp: cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;…