3 thay đổi liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Ngoài hàng loạt quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, Nghị định 34/2019/NĐ-CP còn có một số điều chỉnh khác liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cụ thể như sau:

1. Giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã

- Loại 1: Tối đa không quá 14 người (trước đây là 22 người);

- Loại 2: Tối đa không quá 12 người (trước đây là 20 người);

- Loại 3: Tối đa không quá 10 người (trước đây là 19 người).


2. Về chế độ bảo hiểm với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Trước đây, Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế, không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội.

Nay, Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định:  Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế và cũng thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội.

3 thay đổi liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã

3 thay đổi liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã (Ảnh minh họa)


3. Về mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Nghị định 34/2019/2019 cũng có quy định mới về mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

- Loại 1: Được khoán quỹ phụ cấp bằng 16 lần mức lương cơ sở;

- Loại 2: Được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

- Loại 3: Được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Nghị định 34/2019/NĐ-CP được ban hành ngày 24/4/2019, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

Xem thêm: Toàn bộ điểm mới của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.


Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật  Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 299/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.