Người giúp việc làm thêm ngày lễ, tết được hưởng tối thiểu 300% lương

(LuatVietnam) Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Theo Thông tư này, từ ngày 05/10, người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc. Đối với người giúp việc làm vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương được trả ít nhất bằng 200% và 300% tiền lương tính theo ngày làm việc, chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết có hưởng lương theo quy định của pháp luật . Ngoài ra, người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ban đêm còn được hưởng thêm 20% tiền lương tính theo giờ của ngày làm việc bình thường hoặc tiền lương của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về trợ cấp thôi việc cho người giúp việc trong gia đình. Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người giúp việc đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương. Trong đó, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là mức tiền lương bình quân ghi trong hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, bao gồm: Thời gian thử việc, thời gian làm việc tại hộ gia đình; thời gian được bố trí học văn hóa, học nghề; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người giúp việc...

Thông tư cũng khẳng định, người sử dụng lao động phải bố trí để người giúp việc được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm. Chi phí khám sức khỏe định kỳ do người sử dụng lao động chi trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đặc biệt, nghiêm cấm người sử dụng lao động và các thành viên trong hộ gia đình ngược đãi, phạt tiền, cắt lương, giữ bản chính giấy tờ tùy thân hay tự ý lục soát, sử dụng đồ cá nhân... của người giúp việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2014.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.