Người dân có thể nộp thuế thông qua tài khoản ngân hàng

(LuatVietnam) Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại (NHTM).
Theo đó, KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và các NHTM tổ chức phối hợp thu NSNN tại những địa bàn đã triển khai dự án Hiện đại hóa thu NSNN và được thực hiện theo nguyên tác kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị về số phải thu, số đã thu NSNN của người nộp NSNN. Việc tổ chức phối hợp thu được thực hiện thông qua tài khoản của KBNN tại các NHTM.
 
Ngày nộp thuế được xác định là ngày người nộp NSNN làm tủ tục nộp tiền mặt hoặc trích tài khoản của mình tại KBNN hoặc chi nhánh NHTM; đồng thời, được KBNN hoặc chi nhánh NHTM xác nhận, ký, đóng dấu trên liên chứng từ trả lại cho người nộp NSNN. Trường hợp người nộp NSNN qua thẻ ngân hàng hay phương tiện thanh toán điện tử khác, thì ngày nộp thuế được xác định là ngày giao dịch được hệ thống Core Banking của NHTM xác nhận nộp NSNN thành công.
 
Cũng theo Thông tư này, khi xây dựng và triển khai các dịch vụ thu, nộp NSNN tự động, NHTM phải có các giải pháp bảo mật thông tin cho người nộp NSNN, đảm bảo từng người nộp NSNN chỉ tìm kiếm, tra cứu và sử dụng được các thông tin theo đúng mã số thuế của mình; không tra cứu, sử dụng được các thông tin về người nộp NSNN khác.
 
Tất cả các giao dịch thu, nộp NSNN phát sinh trong thời gian làm việc trong ngày, trừ ngày làm việc cuối tháng đều phải được chi nhánh NHTM ghi nhận và hạch toán đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của KBNN ngay trong ngày làm việc đó.
 
Bên cạnh đó, cơ quan Thuế, Hải quan có trách nhiệm phối hợp với KBNN để kịp thời xử lý các chứng từ thu NSNN có sai sót, đảm bảo việc xử lý phải được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp KBNN và cơ quan Thuế, hải quan vẫn không xác định được chính xác, đầy đủ thông tin, thì KBNN có văn bản gửi chi nhánh NHTM kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin để hạch toán thu NSNN theo đúng quy định…  
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục