Tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 vừa qua.

Người bán bảo hiểm phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm
Người bán bảo hiểm tối thiểu phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm (Ảnh minh họa)


Nội dung này được bổ sung tại chương IV của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm tối thiểu phải có bằng đại học về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có loại bằng cấp này thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong hoặc ngoài nước cấp.

Và tất yếu, đây phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Ngoài ra, nếu cá nhân làm việc cho tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì còn phải có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp.

Nếu trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về thương mại.

Tương tự, nếu trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hành nghề, tư cách thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).