Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên toàn quốc

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hết hiệu lực một số quy định về dạy thêm, học thêm tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT.
ngưng cấp phép dạy thêm
Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên toàn quốc (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, căn cứ vào khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014, các quy định về dạy thêm, học thêm tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012 ngày 16/5/2012 chính thức hết hiệu lực:

- Điều 6: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường;

- Điều 8: Yêu cầu đối với người dạy thêm;

- Điều 9: Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Điều 10: Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

- Điều 11: Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Điều 12: Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm;

- Điều 13: Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Điều 14: Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thời điểm hết hiệu lực của các quy định trên tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT là ngày 01/7/2016.

Như vậy, với Quyết định này, hoạt động dạy thêm, học thêm trên phạm vi toàn quốc sẽ bị dừng cấp phép.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2019.

 
Nguyễn Hương
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: giáo viên

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm