Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 mới đây.

cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Đã có Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Ảnh minh họa)

Bộ Chính trị xác định cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại cả cơ hội và thách thức; Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp... Mục tiêu đến năm 2025, Internet băng thông rộng phủ 100% các xã; Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; Năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm...

Theo đó, để nâng cấp chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân bằng cách tận dụng có hiệu quả các cơ hội do Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại, Nghị quyết này đã đưa ra một số chủ trương, chính sách như sau:

- Quy hoạch và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp;

- Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

- Hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam, thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân;

- Thúc đẩy việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia…


Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục