Hà Nội hỗ trợ thêm 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Ngày 13/8/2021, HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, các đối tượng được hỗ trợ gồm:

1. Hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố;

2. Hỗ trợ 01 triệu đồng/người: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng và đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng đang sống tại gia đình, chưa quay trở lại trung tâm do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

3. Hỗ trợ 01 triệu đồng/người: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

4. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người: Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động và đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

5. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người: Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh chấm dứt hợp đồng lao động do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

6. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người: Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, trong đó:

+ Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 - hết ngày 31/12/2021;

+ Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021

+ Không thuộc đối tượng được quy định tại Chương IV Quyết định số 23/QĐ-TTg.

7. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người: Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp:

+ Phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - hết ngày 31/12/2021 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động); và

+ Không thuộc đối tượng quy định tại Chương VI Quyết định số 23/QĐ-TTg.

8. Hỗ trợ 03 triệu đồng/chủ cơ sở: Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động (có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31-12-2021;

Hỗ trợ bổ sung cho người lao động quy định tại các mục 4, 5, 6, 7 nêu trên trong các trường hợp sau:

- Hỗ trợ bổ sung 01 triệu đồng/người: Người lao động đang mang thai;

- Hỗ trợ bổ sung 01 triệu đồng/trẻ em (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

Lưu ý: Các trường hợp người lao động, hộ kinh doanh,… tạm dừng hoạt động được hưởng hỗ trợ phải theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội hỗ trợ thêm 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
Mức hỗ trợ người khó khăn do Covid-19 của Hà Nội​


Bên cạnh đó, tại Nghị quyết cũng nêu rõ:

- Mỗi đối tượng chỉ hưởng 01 lần trong một chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia;

- Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một trong số các chế độ hỗ trợ nêu trên, trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất;

- Người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại Nghị quyết này;

- Người đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND thì không hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Nếu như muốn tìm hiểu về chính sách hỗ trợ của từng địa phương cụ thể, vui lòng gọi đến số: 1900.6192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục