Tăng giảm font chữ:

Chính phủ ban hành Nghị định mới về tổ hợp tác

Ngày 10/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, góp tài sản, công sức, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

nguyên tắc hoạt động của tổ hợp tác
Chính phủ ban hành Nghị định mới về tổ hợp tác (Ảnh minh họa)


Bên cạnh đó, tổ hợp tác còn được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

- Hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác. Trong đó, hợp đồng hợp tác do các thành viên tổ hợp tác tự thỏa thuận; được lập thành văn bản, có chữ  ký của 100% các thành viên trong tổ hợp tác;

- Cá nhân, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập và rút khỏi tổ hợp tác khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn 50% tổng số thành viên hoặc theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác;

- Thành viên tổ hợp tác có quyền dân chủ, bình đẳng trong việc quyết định tổ chức và hoạt động của tổ. Quyết định theo đa số trừ trường hợp trong hợp đồng hợp tác, Bộ luật Dân sự và pháp luật có liên quan quy định khác…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019.


Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ: