Tăng giảm font chữ:

Tháng 5/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được nêu tại Quyết định 1811/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/12/2019.

Theo đó, tại phụ lục phân công soạn thảo các văn bản thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 ban hành kèm Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra kế hoạch đến tháng 5/2020 sẽ soạn thảo các Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về:

- Tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách với Dân quân tự vệ được nêu tại điểm c khoản 2 Điều 9, khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 21, khoản 6 Điều 33, khoản 4 Điều 34 và khoản 3 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ 2019;

- Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ tại khoản 2 Điều 31 của Luật Dân quân tự vệ 2019.

Nghị định hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ
Tháng 5/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ (Ảnh minh họa)

 

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt các Đề án triển khai thực hiện Luật, các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nội dung Luật giao.

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan cũng rà soát văn bản pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật hoàn thành trong tháng 02/2020…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/12/2019.

Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây