Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh được trình vào tháng 1/2019

Nhằm đảm bảo từ ngày 01/07/2018, Luật Cạnh tranh được triển khai thi hành thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1227/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Theo Kế hoạch, lộ trình trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Cạnh tranh được quy định như sau:

- Tháng 01/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

- Tháng 01/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật.

Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh được trình vào tháng 1/2019

Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh được trình vào tháng 1/2019 (Ảnh minh họa)


- Tháng 03/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh.

Bên cạnh việc ban hành mới các Nghị định hướng dẫn Luật nêu trên, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát nội dung các văn bản quy phạm hiện hành liên quan đến cạnh tranh, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản này để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật cạnh tranh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, 24/09/2018.

Xem thêm:

Toàn bộ điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục