Ngành kiểm sát quyết tâm cắt giảm nhiều đơn vị cấp phòng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Chỉ thị này nhấn mạnh tới nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó:

- Giảm đầu mối các đơn vị có tính chất nhiệm vụ tương đồng; những đơn vị cấp phòng có số lượng công chức ít, khối lượng công việc không nhiều, đảm bảo tinh gọn, phù hợp thực tế và hoạt động hiệu quả;

Ngành kiểm sát quyết tâm cắt giảm nhiều đơn vị cấp phòng
Ngành kiểm sát quyết tâm cắt giảm nhiều đơn vị cấp phòng (Ảnh minh họa)


- Trong năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện tham mưu kế hoạch giảm bình quân 3,3% chỉ tiêu biên chế của các đơn vị, địa phương, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021, giảm 10% biên chế được giao;

- Kiên quyết tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành cũng là nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện mãnh mẽ. Gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thần đổi mới theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa…

Chỉ thị này được ban hành ngày 4/5/2019.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục