Năm 2020, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 70% GDP

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/03/2012, phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 - 2020, tập trung vào tăng quy mô, độ sâu và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP; đưa thị trường trái phiếu trở thành một kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Chính phủ cũng chủ trương tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng cả nước sẽ chỉ còn 01 Sở giao dịch chứng khoán và từng bước cổ phần hóa Sở giao dịch để nâng cao năng lực quản trị và thu hút vốn từ các thành viên thị trường, xây dựng cơ chế kết nối giữa thị trường tiền tệ với thị trường vốn thông qua cho phép các công ty quản lý quỹ kết hợp với ngân hàng thương mại thiết kế các sản phẩm tài chính.
Nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và các tổ chức phụ trợ trên cơ sở sắp xếp lại các công ty chứng khoán, từng bước tăng quy mô, tiềm lực tài chính của công ty chứng khoán, đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế; mở cửa thị trường cho các trung gian tài chính nước ngoài phù hợp với lộ trình cam kết và mức độ cạnh tranh đối với các tổ chức trong nước.
Cũng theo quyết định này, năm 2015, Luật Chứng khoán mới sẽ được ban hành để thay thế cho Luật hiện hành, nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh, tiệm cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế; điều chỉnh đồng bộ các hoạt động chứng khoán trong mối liên kết với các khu vực dịch vụ của thị trường tài chính.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục