Năm 2018, Hà Nội quyết tâm giảm 1,7% biên chế công chức

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018 đã được UBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết định 1715/QĐ-UBND ngày 09/04/2018.

Tại Chương trình này, UBND Thành phố đề ra một số chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, cụ thể như:

Giảm 1,7% biên chế công chức so với năm 2015

Hà Nội quyết tâm trong năm 2018 sẽ giảm 1,7% biên chế công chức; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó…

Năm 2018, Hà Nội quyết tâm giảm 1,7% biên chế công chức

Năm 2018, Hà Nội quyết tâm giảm 1,7% biên chế công chức (Ảnh minh họa)

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương

UBND Thành phố nhấn mạnh: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương. Đồng thời, giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí…

Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình xây dựng cơ bản…

Hạn chế mua ô tô công và thiết bị đắt tiền

Trong quản lý tài sản công, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Hạn chế mua sắm ô tô và thiết bị đắt tiền; không sử dụng vốn vay nước ngoài, vốn vay ưu đãi, vay thương mại để mua xe ô tô công; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán xe công…

Ngoài ra, sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục