Năm 2017, thí điểm cấp số, thẻ an sinh xã hội điện tử

(LuatVietnam) Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 708/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. 

Với mục tiêu hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thể an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, Đề án này chủ trương tiến hành thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 01 - 03 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2017 - 2018. Từ năm 2019 - 2020 hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho toàn bộ công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.

Đồng thời, sẽ xây dựng Cổng Thông tin điện tử An sinh xã hội trên mạng điện tử để thực hiện giải quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân; cung cấp thông tin về chính sách, đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; tích hợp cung cấp dịch vụ trực tuyến và kết nối hệ thống thông tin thống kê về an sinh xã hội của các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đến năm 2030, sẽ mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin thêm về các lĩnh vực: Trẻ em; dạy nghề, việc làm, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác của an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục