Năm 2011 sẽ đồng loạt tăng lương tối thiểu vùng

(LuatVietnam) Năm 2011 sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp; mức lương tối thiểu vùng sắp tới sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 100.000 - 370.000 đồng/tháng. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng để trả công người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp trong nước tại vùng I là 1,35 triệu đồng/tháng, vùng II là 1,2 triệu đồng/tháng, vùng III là 1,05 triệu đồng/tháng và vùng IV là 830 nghìn đồng/tháng; Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại vùng I là 1,55 triệu đồng/tháng, vùng II là 1,35 triệu đồng/tháng, vùng III là 1,17 triệu đồng/tháng và vùng IV là 1,1 triệu đồng/tháng.

Mức lương này được quy định trong 2 văn bản mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành là Nghị định số 107/2010/NĐ-CP (Nghị định 107) quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam và 108/2010/NĐ-CP (Nghị định 108) quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; đồng thời bãi bỏ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP và 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009.

Chính phủ cũng đưa ra 2 mốc thời gian để thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng: Từ ngày 01/01/2011 đối với các địa bàn quy định tại Phụ lục I; từ ngày 01/7/2011 đối với các địa bàn quy định tại Phụ lục II. Cũng theo các Phụ lục, Vùng I bao gồm các quận thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vùng II bao gồm một số huyện của Hà Nội; các quận và một số huyện của Hải Phòng; thành phố Hải Dương; thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc; thành phố Hạ Long, Móng Cái tỉnh Quảng Ninh…
Mức lương tối thiểu vùng được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền. Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng.
Nghị định 108 còn quy định riêng đối với các công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian chưa xây dựng được hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009; công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các tổ chức, đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước tiếp tục điều chỉnh hệ số lương tăng thêm so với mức tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương cho Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên); Giám đốc (Tổng Giám đốc) quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP, Nghị định 206/2004/NĐ-CP, Nghị định 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 và Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 cho đến khi có quy định mới.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.