Mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ hưu tăng 7,19%

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2019/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, từ 01/7/2019, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% so với thời điểm tháng 6/2019.

tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ hưu
Mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ hưu tăng 7,19% (Ảnh minh họa)


Trong đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 được tính theo công thức:

Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = Mức trợ cấp tại tháng 6/2019 x 1,0719

Như vậy, sau khi đã làm tròn, mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc cụ thể như sau:

STT

Cán bộ nguyên là

Công thức

Mức trợ cấp từ 01/7/2019/tháng

1

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

1,974 triệu đồng/tháng x 1,0719

2,116 triệu đồng

2

- Phó Bí thư;

- Phó Chủ tịch;

- Thường trực Đảng ủy;

- Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân;

- Thư ký Hội đồng nhân dân xã;

- Xã đội trưởng;

- Trưởng công an xã;

1,91 triệu đồng/tháng x 1,0719

2,048 triệu đồng

3

Các chức danh còn lại

1,768 triệu đồng/tháng x 1,0719

1,896 triệu đồng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Nguyễn Hương
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: cán bộ xã

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm