Mức trợ cấp của quân nhân xuất ngũ tăng 7,19%

Ngày 24/7/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

trợ cấp quân nhân xuất ngũ
Tăng 7,19% mức trợ cấp của quân nhân xuất ngũ (Ảnh minh họa)


Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,19% theo công thức:

Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại tháng 6/2019 x 1,0719

Cụ thể, mức trợ cấp sau khi được tăng thêm như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1,891 triệu đồng/tháng.

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1,977 triệu đồng/tháng.

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 2,064 triệu đồng/tháng.

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 2,150 triệu đồng/tháng.

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 2,235 triệu đồng/tháng.

Kinh phí dùng để điều chỉnh trợ cấp hàng tháng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho các đối tượng này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/9/2019, mức trợ cấp hàng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2019.

 
Nguyễn Hương
Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm