Tăng giảm cỡ chữ:

Thưởng đến 3 tháng lương cho nhân viên VNPT, Vietnam Airlines

Trên đây là nội dung của Nghị định 20/2020/NĐ-CP về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Công ty mẹ).

Cụ thể, Nghị định quy định về nguyên tắc lập Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Ban điều hành trong các doanh nghiệp này như sau:

- Nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch, người lao động và Ban điều hành được thưởng không quá 03 tháng tiền lương thực hiện;

- Nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch, mức thưởng là không quá 03 tháng lương thực hiện nhân với tỷ lệ % lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Trong đó, tiền thưởng trả cho Tổng giám đốc không quá 07 lần so với tiền thưởng bình quân của người lao động.

Thưởng đến 3 tháng lương cho nhân viên của VNPT, Vietnam Airlines
Thí điểm mức thưởng nhân viên của VNPT, Vietnam Airlines (Ảnh minh họa)


Về mức lương cơ bản của các chức danh lãnh đạo trong 03 tập đoàn, tổng công ty nêu trên, Nghị định ấn định như sau:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản lý, mức lương cơ bản từ 60 - 70 triệu đồng/tháng;

- Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát, mức lương cơ bản từ 50 - 60 triệu đồng/tháng;

- Kiểm soát viên, mức lương cơ bản từ 40 - 50 triệu đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2020, các quy định về lương, thưởng của các chức danh lãnh đạo được áp dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây