Đại lý được thưởng đến 100% hoa hồng của gói bảo hiểm sức khỏe

Đây là nội dung trong Thông tư số 89/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017...

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 89/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Thông tư số 50/2017 như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính.

Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính.

Như vậy, trong Thông tư số 89/2020 đã bổ sung thêm với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng, hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng.

khen thuong va ho tro dai ly bao hiem
Bổ sung mức thưởng cho đại lý bảo hiểm phi nhân thọ (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, Thông tư 89/2020/TT-BTC cũng bổ sung thêm một số nội dung:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được.

- Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hạch toán hoa hồng môi giới bảo hiểm vào doanh thu tương ứng với khoản phí bảo hiểm và thời điểm hạch toán doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Thông tư số 89/2020 có hiệu lực thi hành kể từ 26/12/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục