Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Đây tiếp tục là một nội dung mới, nổi bật của Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Nghị định này bổ sung Điều 14a vào Nghị định 92/2009/NĐ-CP với nội dung như sau:

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng và chỉ áp dụng với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng Ban công tác mặt trận.

Ngân sách Nhà nước sẽ thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 03 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng với các đối tượng nêu trên.

Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (Ảnh minh họa)


Như vậy, mức khoán quỹ phụ cấp cụ thể như sau:

- Từ nay đến 30/6/2019: Mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng x 3 = 4,17 triệu đồng

- Từ 1/7/2019: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng x 3 = 4,47 triệu đồng.

Nghị định cũng nói rõ thêm, trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Một số nội dung đáng chú ý khác tại Nghị định này:

- Thay đổi cách xếp lương, phụ cấp cho một số cán bộ, công chức cấp xã

- Giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Nghị định này được
 Chính phủ ban hành ngày 24/4/2019, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

Xem toàn bộ điểm mới của Nghị định 34/2019/NĐ-CP tại đây.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục