Mức giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư cao nhất tới 50%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 9/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất nhưng theo quy định có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.

Các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn tiền sử dụng đất.

Việc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư là 50%, 30%, 20% tùy thuộc lĩnh vực đầu tư và địa bàn đầu tư.

Mức giảm 50% áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức giảm 30% áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được giảm 20% tiền sử dụng đất.

Các dự án đang hoạt động và đang được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất cao hơn quy định sửa đổi lần này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi đó cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất thấp hơn quy định nêu trên thì được hưởng theo quy định mới cho thời gian ưu đãi còn lại.

 

 

. (Luật Việt Nam)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục