Một số quy định mới về xuất bản

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện (VPĐD) nhà xuất bản (NXB), tổ chức phát hành xuất bản phẩm của nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 1/1/2009 phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép.

Đó là một trong những nội dung của Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Theo Nghị định mới này, ngoài việc cấp, thu hồi giấy phép thành lập NXB, giấy phép đặt VPĐD của NXB nước ngoài tại Việt Nam..., Bộ Thông tin và Truyền thông còn cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Nghị định cũng quy định thời hạn giấy phép hoạt động của VPĐD tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là 5 năm kể từ ngày cấp và được gia hạn mỗi lần không quá 5 năm.

Điều 10 Nghị định cũ quy định về đăng ký kế hoạch xuất bản được bãi bỏ. Việc đăng ký kế hoạch xuất bản của NXB thực hiện theo Điều 18 Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung ngày 3/6/2008.

Ngoài ra, một số quy định mới được bổ sung thêm. Đó là các quy định về thông tin ghi trên xuất bản phẩm, xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet, nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Cụ thể, trước khi xuất bản trên mạng internet, NXB phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản, trong đó ghi rõ thời gian và địa chỉ website đăng tải xuất bản phẩm và phải được Cục Xuất bản xác nhận bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của NXB. Ít nhất 10 ngày trước khi trực tiếp xuất bản trên mạng internet, NXB phải nộp lưu chiểu 1 bản xuất bản phẩm.

Việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông). Riêng đối với các trường hợp sau thì chỉ cần làm thủ tục hải quan: Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức tại Việt Nam; xuất bản phẩm là tài sản di chuyển của tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng; xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân và xuất bản phẩm tặng cho tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

. Theo Website Chính phủ

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục