Mới: Mỗi giáo viên sẽ được quản lý bằng 1 mã định danh riêng

Nội dung này được quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

Mỗi giáo viên được quản lý bằng 1 mã định danh riêng
Mỗi giáo viên sẽ được quản lý bằng 1 mã định danh riêng (Ảnh minh họa)


Theo Thông tư này, mỗi giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ có 1 mã định danh duy nhất, gồm 20 ký tự do Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo.

Trường hợp giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chuyển công tác, ngừng làm việc hoặc thôi việc, Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý phải cập nhật trạng thái và thông tin trên hồ sơ điện tử (không xóa hồ sơ và mã định danh).

Tương tự, để thống nhất trong quản lý, mỗi học sinh cũng được cấp 1 mã định danh duy nhất gồm 20 ký tự.

Trường hợp có học sinh nghỉ học, thôi học hoặc chuyển đi thì cơ sở giáo dục nơi có học sinh chuyển đi và Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của học sinh (không xóa hồ sơ và mã định danh).

Đồng thời, khi có học sinh chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận và Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý cũng cập nhật thông tin trên hồ sơ điện tử của học sinh theo mã định danh đã được cấp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục