Tăng giảm cỡ chữ:

Mở rộng thí điểm chế định Thừa phát lại tại 12-15 tỉnh, thành phố

(LuatVietnam) Đây là nội dung của Quyết định số 510/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/03/2013.
Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại TP. Hồ Chí Minh thì Thủ tướng quyết định mở rộng việc thí điểm chế định Thừa phát lại từ 12 đến 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc xác định địa phương thực hiện mở rộng thí điểm cần dựa trên các tiêu chí như: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó phải đại diện cho 03 miền Bắc, Trung, Nam; có điều kiện kinh tế-xã hội khá ổn định; số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự lớn và dựa trên nhu cầu của người dân, xã hội trong việc thực hiện Thừa phát lại…
Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm quyết định lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vào Bộ Tài chính.
Cũng theo Đề án này, việc tập huấn, bổ nhiệm Thùa phát lại; thành lập, đăng ký hoạt động cho các Văn phòng Thừa phát lại tại các địa phương thực hiện thí điểm sẽ được tiến hành vào quý I và II năm 2013.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
LuậtViệtnam 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây