Mở rộng quyền phân phối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép thực hiện quyền nhập khẩu sẽ được bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân có quyền phân phối mặt hàng đó, thay vì chỉ được bán cho duy nhất một nhà phân phối như quy định hiện hành.

Đây là điểm mấu chốt nhất trong Thông tư số 05/2008/TT-BCT do Bộ Công Thương vừa ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương Vũ Văn Quyền, việc sửa đổi này sẽ tháo gỡ những hạn chế về quyền thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo đúng cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được phép có nhiều nhà phân phối nội địa, tuy nhiên, họ phải đăng ký kinh doanh mua bán hay có quyền phân phối nhóm hàng.

Thông tư mới cũng quy định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối không được lập cơ sở để phân phối hàng nhập khẩu; đồng thời định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên quý kế tiếp, doanh nghiệp này phải lập báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu gửi đến cơ quan cấp phép có thẩm quyền.

 

 

. (Luật Việt Nam)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục