Mở rộng cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc

Mở rộng cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc
(LuatVietnam)  Ngày 12/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
Theo đó, từ ngày 01/12/2012, ngoài 17 đơn vị cũ như Vụ Tổng hợp; Thanh tra; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin… , Ủy ban Dân tộc được tổ chức thêm 02 đơn vị mới là Nhà khách Dân tộc và Vụ Dân tộc thiểu số. Trong đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III được thành lập thành 02 phòng trong Vụ; Văn phòng Ủy ban Dân tộc có phòng và văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh chức năng, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc trong việc phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số…
Nghị định này thay thế Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tàu cá nước ngoài muốn vào cảng cá phải thông báo trước 24 giờ

Tàu cá nước ngoài muốn vào cảng cá phải thông báo trước 24 giờ

Tàu cá nước ngoài muốn vào cảng cá phải thông báo trước 24 giờ

Ngày 08/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2012/NĐ-CP quy định về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Theo quy định tại Nghị định này, tàu cá nước ngoài chỉ được vào các cảng cá đã quy định trong giấy phép hoạt động thủy sản, đồng thời, trước khi vào cảng cá...

Từ 01/01/2013, quy định dải số gửi tin nhắn quảng cáo

Từ 01/01/2013, quy định dải số gửi tin nhắn quảng cáo

Từ 01/01/2013, quy định dải số gửi tin nhắn quảng cáo

Ngày 05/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác. Theo đó, từ ngày 01/01/2013, nội dung quản lý Nhà nước về chống thư rác bao gồm những nội dung sau: Ban hành quy định về dải số dành cho việc gửi tin nhắn quảng cáo và cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, quy định về cấp tên địa danh; quy định liên quan cước nhắn tin quảng cáo...

Xử lý nghiêm hành vi thu thập thông tin người tố cáo trái thẩm quyền

Xử lý nghiêm hành vi thu thập thông tin người tố cáo trái thẩm quyền

Xử lý nghiêm hành vi thu thập thông tin người tố cáo trái thẩm quyền

Ngày 03/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo. Trong đó đáng chú ý là quy định về các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, vị trí công tác, việc làm của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo...