Mở rộng cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc

(LuatVietnam)  Ngày 12/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
Theo đó, từ ngày 01/12/2012, ngoài 17 đơn vị cũ như Vụ Tổng hợp; Thanh tra; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin… , Ủy ban Dân tộc được tổ chức thêm 02 đơn vị mới là Nhà khách Dân tộc và Vụ Dân tộc thiểu số. Trong đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III được thành lập thành 02 phòng trong Vụ; Văn phòng Ủy ban Dân tộc có phòng và văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh chức năng, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc trong việc phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số…
Nghị định này thay thế Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/05/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục