Miễn tiền sử dụng đất hộ gia đình vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Miễn tiền sử dụng đất hộ gia đình vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

(LuatVietnam) Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách Nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Riêng đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Ngoài tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ được miễn nêu trên, các chi phí giải phóng mặt bằng, tôn nền, đắp bờ ao, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí đầu tư xây dựng nhà không được miễn và tiếp tục thực hiện trả chậm theo quy định của pháp luật. Các hộ gia đình, cá nhân có quyền sở hữu về cơ sở hạ tầng và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.
Cũng theo Quyết định này, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở được miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo Quyết định này chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày bàn giao đất, nhà để ở. Khi chuyển nhượng, hộ gia đình, cá nhân đó phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mỗi cá nhân chỉ được quản lý 1 địa điểm kinh doanh thuốc

Mỗi cá nhân chỉ được quản lý 1 địa điểm kinh doanh thuốc

Mỗi cá nhân chỉ được quản lý 1 địa điểm kinh doanh thuốc

Ngày 24/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, quy định mỗi cá nhân chỉ được cấp 01 Chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại 01 địa điểm kinh doanh thuốc...