Tăng giảm font chữ:

Miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

(LuatVietnam) Ngày 16/08/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.
Đối với các dự án điện được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 01/10/2010, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trước ngày 17/12/2010 phục vụ cho các dự án điện do Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt và được Bộ Công Thương xác nhận về tính đồng bộ với máy móc, thiết bị chính để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án điện khác thì được miễn thuế nhập khẩu.
 
Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu từ ngày 17/12/2010 trở đi, phục vụ cho các dự án điện do Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án điện khác đều được miễn thuế nhập khẩu.
 
Bên cạnh đó, các dự án điện được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 01/10/2010 trở đi, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạp tài sản cố định của dự án được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d và đ khoản 6 Điều 16 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.
 
Cũng theo Thông tư này, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện do Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt không phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003.
 
Đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng mà đơn vị nhập khẩu đã nộp thuế, bao gồm cả tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo Quyết định án định thuế (hoặc truy thu thuế) thì thực hiện hoàn thuế (bao gồm cả tiền phạt nếu có) hoặc trừ vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2011 và bãi bỏ Công văn số 12609/BTC-CST ngày 21/09/2010.
  • LuậtViệtnam 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây