Miễn nhiệm đối với hòa giải viên lao động không thực hiện nhiệm vụ

(LuatVietnam) Ngày 10/06/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động, trong đó đáng chú ý là những quy định về hòa giải viên lao động.

Theo Thông tư này, hòa giải viên lao động bị nhiễm nhiệm nếu thuộc một trong 04 trường hợp: Có đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động; có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng uy tín, thẩm quyền, trách nhiệm làm phương hại đến lợi ích của các bên hoặc lợi ích của Nhà nước trong quá trình hòa giải; có 02 lần trở lên không thực hiện nhiệm vụ hòa giải trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng; có 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, hòa giải viên được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ khi không chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động và quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động; số vụ hòa giải thành không đạt trên 50% so với tổng số vụ tham gia hòa giải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007.

 LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục