Từ 19/3/2020, miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán

Ngày 18/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi một số nội dung về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.


Miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán
Miễn giảm giá dịch vụ chứng khoán (Ảnh minh họa)

Cụ thể:

Không thu (miễn hoàn toàn) đối với 06 dịch vụ, bao gồm:

- Dịch vụ đăng ký niêm yết;

- Dịch vụ đăng ký chứng khoán;

- Dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu;

- Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD;

- Dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;

- Dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ.

Giảm giá (từ 10% - 50%) đối với 09 dịch vụ, trong đó:

- Giảm 10% đối với 03 dịch vụ:

+ Dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở;

+ Dịch vụ giao dịch trên thị trường phái sinh;

+ Dịch vụ lưu ký chứng khoán.

- Giảm từ 15% - 20% đối với 02 dịch vụ:

+ Dịch vụ quản lý vị thế;

+ Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

- Giảm từ 30% - 50% đối với 04 dịch vụ:

+ Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm;

+ Dịch vụ thực hiện quyền;

+ Dịch vụ chuyển khoản chứng khoán;

+ Dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ ít nhất hơn 5 tháng (từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020). Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng trong trường hợp cần thiết.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/3/2020.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục