Miễn cấp phép khi mua dưới 5kg tiền chất thuốc nổ/năm để thử nghiệm

Miễn cấp phép khi mua dưới 5kg tiền chất thuốc nổ/năm để thử nghiệm

 (LuatVietnam)  Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2014.

Theo quy định tại Nghị định này, tổ chức mua, bán, xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiền chất thuốc nổ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm với khối lượng nhỏ hơn 05 kg/năm sẽ được miễn trừ cấp Giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với tổ chức nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sử dụng trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm, Nghị định nhấn mạnh, ngoài việc phải có Giấy phép nhập khẩu, còn phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật; đảm bảo an toàn hóa chất và nhân lực như: Có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại tiền chất thuốc nổ kinh doanh; có kho chứa hoặc hợp đồng thuê kho chứa; người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất... mới được miễn trừ cấp Giấy phép kinh doanh.

Cũng theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải mở sổ riêng theo dõi số lượng tiền chất thuốc nổ kinh doanh, nhập, xuất khẩu, tồn kho và thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo các quy định hiện hành; mọi trường hợp mua bán tiền chất thuốc nổ không có hóa đơn, chứng từ đều bị coi là kinh doanh trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các thông tin, danh sách khách hàng và hồ sơ về tiền chất thuốc nổ phải được lưu giữ trong thời hạn ít nhất 05 năm, kể cả khi tổ chức không tiếp tục hoạt động liên quan đến tiền chất thuốc nổ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định trang bị vũ khí cho lực lượng kiểm ngư. Theo đó, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng này; súng trung liên, súng đại liên, súng 14,5 mm và đạn dùng cho các loại súng này được trang bị cho tàu kiểm ngư. Việc quản lý, sử dụng các vũ khí này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • LuậtViệtnam  
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).