Mệnh giá tối đa của giấy tờ có giá là 1 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước. Theo đó, mệnh giá giấy tờ có giá được phát hành dài hạn bằng đồng Việt Nam theo hình thức chứng chỉ tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là một tỷ đồng.

Thời gian phát hành giấy tờ có giá được quy định không quá 60 ngày, bao gồm cả những ngày nghỉ,ngày nghỉ lễ theo quy định. Trường hợp phát hành vượt quá thời gian trên, tổ chức tín dụng phải xin phép và được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Giấy tờ có giá được chuyển nhượng quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật; được sử dụng làm tài sản cẩm cố tại các tổ chức tín dụng...

Mệnh giá của giấy tờ có giá dài hạn bằng đồng Việt Nam phát hành theo hình thức chứng chỉ tổi thiểu là một triệu đồng và tối đa là một tỷ đồng. Các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tổi thiểu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu; bằng ngoại tệ: tổi thiểu là 100 USD; tối đa là 100.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương.

(Đăng Long - VietNam Economy)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục