Từ 17/01/2021, sử dụng mẫu Tờ khai đăng ký thuế mới

Bộ Tài chính ban hành nhiều biểu mẫu mới liên quan đến đăng ký thuế tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020. Một trong số đó là các loại mẫu Tờ khai.

mau to khai lien quan dang ky thue moi
Từ 17/01/2021, sử dụng mẫu Tờ khai đăng ký thuế mới (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ Tài chính đã thay thế các mẫu Tờ khai ban hành tại Thông tư 95/2016/TT-BTC bằng mẫu mới tại Phụ lục II danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC:

Tờ khai trong hồ sơ của người nộp thuế gửi cơ quan thuế:

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức: 01-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế: 02-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: 03-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài/Ban Điều hành liên danh: 04-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho bên Việt Nam nộp thay nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tổ chức uỷ nhiệm thu: 04.1-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu: 04.4-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân không kinh doanh: 05-ĐK-TCT. 

- Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân có uỷ quyền: 05-ĐK-TH-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế: 06-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: 20-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc uỷ quyền: 20-ĐK-TH-TCT.

Tờ khai trong hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế: 08-MST.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục